GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG
Ngày hết hạn: 31/05/2017

LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ

 1. Thu nhập thỏa thuận
 2. Thưởng hiệu quả công việc hàng tháng, quý, năm
 3. Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài
 4. Tham gia vào chương trình hoạt động văn hóa, du lịch trong nước
 5. Được công nhận thành tích theo khả năng đóng góp, thể hiện năng lực
 6. Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty
 7. Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện và chuyên nghiệp
 8. Làm việc tại văn phòng hiện đại, cơ sở hạ tầng hàng đầu

BẠN SẼ LÀM GÌ

Công việc của Giám đốc tài chính:

 1. Lập kế hoạch tài chính, triển khai và theo dõi các hoạt động tài chính, kiểm soát ngân quỹ.
 2. Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Doanh nghiệp nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp.
 3. Hoạch định chiến lược tài chính của Doanh nghiệp.
 4. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 5. Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 6. Kiểm tra và giám sát tình hình thực hiện hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng
 7. Xem xét, đánh giá, kiểm tra và phân tích dự báo hoạt động tài chính kế toán của các bộ phận, các hợp đồng, dự án.
 8. Theo dõi việc xử lý hàng hoá không phù hợp đối với hàng nhập mua và ra quyết định xử lý hàng không phù hợp đối với hàng hỏng không thể sửa chữa được
 9. Tổ chức kiểm tra và thử nghiệm hàng mua.
 10. Lập kế hoạch và điều hành hoạt động của bộ phận.
 11. Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo cấp bộ phận về Hệ thống chất lượng tại bộ phận.
 12. Lập và gửi các yêu cầu cải tiến chất lượng đến công ty.
 13. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo cấp bộ phận.
 14. Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để hoạt động SXKD đình trệ và thiệt hại.
 15. Phối hợp công tác chặt chẽ cùng với các Giám đốc thành viên Ban Giám đốc Công ty, với hoạt động của các Đơn vị SXKD và sâu sát trong Công ty.
 16. Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt.

Công việc Kế toán trưởng:

 1. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;
 2. Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;
 3. Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quĩ để lại công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả;
 4. Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra
 5. Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;
 6. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;

CHUYÊN MÔN CỦA BẠN

 1. Có trên 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương như Giám đốc Tài chính.
 2. Có tính thần nhiệt huyết, trung thực, có tâm, đạo đức.
 3. Có khả năng quản lý con người và công việc.
 4. Có khả năng thuyết trình, thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn, điều phối.
 5. Có tinh thần luôn luôn đổi mới, không ngại thử thách mới.

THÔNG TIN KHÁC

 • Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Bảy

Địa điểm làm việc:

 • TP. HCM và Long An
Ứng tuyển
Họ *
Tên *
Điện thoại *
Email *
Lời nhắn
CV của bạn *
Một tập tin nén (.zip, .rar) đặt theo tên của bạn (tối đa 10MB)
Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: 96 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.144.134
Điện thoại: 01289.825.529
Email: support@hoangkimsolutions.com
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.