Giám đốc điều hành sàn giao dịch bất động sản
Ngày hết hạn: 31/01/2019

1. TRÁCH NHIỆM

 • Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của sàn phụ trách.
 • Xây dựng nội quy, quy định, chế độ làm việc, giải pháp kinh doanh của SGD trên nguyên tắc đảm bảo tuân thủ theo quy chế công ty.
 • Chịu trách nhiệm cuối cùng trước Ban Tổng Giám đốc về chỉ tiêu của sàn theo kế hoạch Ban Tổng Giám đốc đã đề ra.
 • Trình Ban Tổng Giám đốc quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên theo phân cấp quản lý.
 • Lập kế hoạch kinh doanh cho từng giai đoạn dự án cụ thể trình Ban Tổng Giám đốc công ty xem xét trước khi triển khai thực hiện.
 • Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh sau khi được Ban Tổng Giám đốc công ty phê duyệt.
 • Chịu trách nhiệm tìm kiếm và phát triển hệ thống sàn liên kết để hoàn thành chỉ tiêu.
 • Theo từng sản phẩm và từng thời điểm kinh doanh cụ thể thì Giám đốc sàn có thể nhận chỉ tiêu trực tiếp tham gia bán hàng đảm bảo chỉ tiêu của sàn, nhưng phải đảm bảo quy tắc ưu tiên nhân viên khi có tranh chấp trùng khách xảy ra.
 • Phối hợp với Phòng HC-NS tổ chức và tuyển dụng CBNV của SGD theo quy chế tuyển dụng nhân sự của công ty.
 • Đào tạo đội ngũ, đánh giá năng lực nhân viên định kỳ tháng, quý, năm.
 • Quản lý và kiểm soát các thông tin về sản phẩm giao dịch mà sàn công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ hàng tuần về tiến độ thực hiện công việc.

2. QUYỀN HẠN

 • Quản lý, điều hành hoạt động SGD theo các quy định, quy trình do công ty ban hành và các quy định của pháp luật về quy chế hoạt động của SGD thương mại điện tử.
 • Tư vấn cho Ban Giám đốc công ty về các hoạt động và quản lý SGD.
 • Thay mặt Giám đốc ký kết các hợp đồng cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực được giao theo ủy quyền của Giám đốc thông qua các văn bản cụ thể.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của SGD, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc công ty.
 • Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các hoạt động hỗ trợ giao dịch cho các tổ chức, cá nhân tham gia SGD.
 • Đề bạt lên Giám đốc quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm cấp Trưởng/Phó các phòng ban trực thuộc sàn mình phụ trách, theo trình tự và quy định về biên chế CBNV của SGD.
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhân viên trực thuộc sàn giao dịch, trừ các chức danh thuộc quyền quyết định của Giám đốc.

3. YÊU CẦU

 • Độ tuổi: 30 trở lên
 • Giới tính: Nam
 • Trình độ học vấn: tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế hoặc liên quan
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh
 • Yêu cầu có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

4. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

 • Lương: 30 - 40 triệu
 • Hoa hồng: 3 - 15% doanh thu
 • Các chế độ khác theo quy định của công ty và Luật lao động

5. LIÊN HỆ

- Ms. Chi

- Điện thoại: 0906.339.836

- Email: chintk@hoangkimsolutions.com, kimchi.qth@gmail.com

Ứng tuyển
Họ *
Tên *
Điện thoại *
Email *
Lời nhắn
CV của bạn *
Một tập tin (nén .zip .rar nếu nhiều file) đặt theo tên của bạn (tối đa 10MB)
Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: Lầu 5, 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0906.399.836
Điện thoại: 0906.339.836
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.