>
NFSC: Tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 6,7%
Ngày đăng: 08/10/2017

Theo NFSC, trong quý IV, cầu tiêu dùng, cầu đầu tư sẽ tăng mạnh hơn khi tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy nhanh. Đồng thời, xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn do những diễn biến thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới cũng như tăng trưởng thương mại toàn cầu. 

Tăng trưởng GDP quý III/2017 đạt kết quả ấn tượng, tăng 7,46% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý III có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP tăng 6,41% so với cùng kỳ 2016 (cùng kỳ tăng 5,99%). Tính toán của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) cho thấy, tăng trưởng loại bỏ yếu tố mùa vụ tiếp tục tăng khá, với tốc tộ cải thiện mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, tăng trưởng so với quý trước (loại bỏ yếu tố mùa vụ) cũng duy trì được tốc độ tăng cao hơn các quý của 2 năm trước.
NFSC: Tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 6,7%​
GDP tăng mạnh trong quý III do cả 3 khu vực của nền kinh tế duy trì được đà phục hồi, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng trưởng 2,78%, gấp hơn 4 lần tốc tộ tăng của cùng kỳ năm 2016.
Trong khu vực này, ngành thủy sản tăng trưởng cao nhất (5,42%), tiếp đến là ngành lâm nghiệp (5%) và ngành nông nghiệp (1,96%).
Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,17% trong 9 tháng đầu năm, tuy thấp hơn so với cùng kỳ 2 năm trước (năm 2015: 9,72%; 2016:7,68%) nhưng đã cải thiện nhiều so với mức tăng 5,33% của 2 quý đầu năm. Điểm sáng của khu vực này là ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng mạnh 12,77% (cùng kỳ tăng 11%).
Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP toàn ngành so với cùng kỳ đã liên tục tăng kể từ đầu năm, duy chỉ có ngành khai khoáng dù có cải thiện nhưng vẫn ở mức âm (-8%).
Khu vực dịch vụ tiếp tục có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế khi tăng trưởng 7,25% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 6,66%). Trong đó, bán buôn và bán lẻ tăng 8,16% so với cùng kỳ năm trước, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 9%, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,89%.
Tổng cầu tiếp tục cải thiện góp phần thúc đẩy tăng trưởng của quý III. Cụ thể, về cầu tiêu dùng, tính chung 9 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng (loại trừ yếu tố giá) tăng 9,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9% của cùng kỳ năm 2016.
Cán cân thương mại quý III (thặng dư 1 tỷ USD) cải thiện mạnh sau 2 quý đầu năm thâm hụt (quý I: -1,9 tỷ USD; quý II: - 0,6 tỷ USD) do xuất khẩu trong quý III tăng mạnh.
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lần lượt tăng 19,8% và 23,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 2016 xuất khẩu tăng 7%, nhập khẩu tăng 1%). NFSC dự báo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong quý IV do sự cải thiện của thương mại toàn cầu trong những tháng cuối năm.
Vốn đầu tư tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện 9 tháng ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 12,4%), góp phần đưa tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 33,9%GDP (quý I/2017 tăng 8,8%, chiếm 32%GDP; quý II/2017 tăng 10,5%, chiếm 32,8%GDP). Trong đó, khu vực nhà nước tăng 7,2%; khu vực ngoài nhà nước tăng 15,9% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,5%.
Phân rã tăng trưởng cho thấy, thành phần xu thế - thể hiện năng lực cung của nền kinh tế đã liên tục cải thiện. Điều đó cho thấy các giải pháp của Chính phủ đề ra nhằm cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp đã đạt được những kết quả rất tích cực, tạo xung lực mạng mẽ thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế.
Theo NFSC, trong quý IV, cầu tiêu dùng, cầu đầu tư sẽ tăng mạnh hơn khi tốc độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy nhanh. Đồng thời, xuất khẩu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn do những diễn biến thuận lợi của tình hình kinh tế thế giới cũng như tăng trưởng thương mại toàn cầu. Do đó, tiếp đà phục hồi mạnh của quý II và quý III, NFSC dự báo tăng trưởng quý IV sẽ đạt khoảng 7,5-7,7%. Tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 6,7%.

Theo Trần Thúy (bizlive)

Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: 96 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.144.134
Điện thoại: 01289.825.529
Email: support@hoangkimsolutions.com
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.