• Số tài liệu: 1734/BHXH-QLT Ngày phát hành: 2017-08-16
    - Đối tượng cùng tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN, BHYT, BHTN gồm: + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi. + Cán bộ, công chức, viên chức; riêng cán bộ, công chức, viên chức quản lý không thuộc đối tượng đóng BHTN. + Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. - Đối tượng chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN: + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng (trừ hợp đồng thử việc) thực hiện từ ngày 01/01/2018. + Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018). Đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc.
  • Số tài liệu: 76/2017/NĐ-CP Ngày phát hành: 2017-06-30
    Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
  • Số tài liệu: 2696/BHXH-CSXH Ngày phát hành: 2017-06-29
    Thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2017/NĐ-CP) Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH từ ngày 01/7/2017
  • Số tài liệu: Điều 162 Ngày phát hành: 2015-11-27
Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: Lầu 5, 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0906.399.836
Điện thoại: 0906.339.836
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.