hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Số tài liệu: 1734/BHXH-QLT Ngày phát hành: 2017-08-16

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Bao-hiem/Cong-van-1734-BHXH-QLT-2017-huong-dan-thu-bao-hiem-xa-hoi-y-te-that-nghiep-tai-nan-lao-dong-359359.aspx?ac=emailss

Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: 96 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.144.134
Điện thoại: 01289.825.529
Email: support@hoangkimsolutions.com
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.