1122>>21 - 10 / 17 | 2
 • Số tài liệu: 1734/BHXH-QLT Ngày phát hành: 2017-08-16
  - Đối tượng cùng tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN, BHYT, BHTN gồm: + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi. + Cán bộ, công chức, viên chức; riêng cán bộ, công chức, viên chức quản lý không thuộc đối tượng đóng BHTN. + Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương. - Đối tượng chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN: + Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng (trừ hợp đồng thử việc) thực hiện từ ngày 01/01/2018. + Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp (thực hiện từ 01/01/2018). Đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc.
 • Số tài liệu: 76/2017/NĐ-CP Ngày phát hành: 2017-06-30
  Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
 • Số tài liệu: 2696/BHXH-CSXH Ngày phát hành: 2017-06-29
  Thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2017/NĐ-CP) Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH từ ngày 01/7/2017
 • Số tài liệu: 105/2016/QH13 Ngày phát hành: 2016-04-06
  Luật này quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược và quảng cáo thuốc; dược lâm sàng; quản lý thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc trên lâm sàng và thử tương đương sinh học của thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc và quản lý giá thuốc.
 • Số tài liệu: Điều 162 Ngày phát hành: 2015-11-27
 • Số tài liệu: 88/2015/QH13 Ngày phát hành: 2015-11-20
  Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
 • Số tài liệu: 84/2015/QH13 Ngày phát hành: 2015-06-25
  Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Số tài liệu: 68/2014/QH13 Ngày phát hành: 2014-11-26
  Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.
 • Số tài liệu: 67/2014/QH13 Ngày phát hành: 2014-11-26
  Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.
 • Số tài liệu: 66/2014/QH13 Ngày phát hành: 2014-11-25
  Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.
1122>>21 - 10 / 17 | 2
Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: Lầu 5, 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0906.399.836
Điện thoại: 0906.339.836
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.