Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng văn hóa rất quan trọng với Doanh nghiệp trong tiến trình phát triển. Văn hóa Doanh nghiệp được xây dựng dựa trên ý muốn của chủ doanh nghiệp về mái nhà tươi sáng của một Doanh nghiệp.

Hiện tại, Doanh nghiệp thiếu các chuẩn mực quản lý, cần chuẩn bị một môi trường tốt, chuyên nghiệp cạnh tranh đứng vững trên thị trường.

“Phần hồn là bản sắc văn hóa

Phần xác là các nguồn lực vật chất”

Công ty nào cũng có văn hóa, tuy nhiên được nhận diện ở hai khía cạnh:

  • Không xây dựng -> văn hóa tự phát
  • Xây dựng -> văn hóa được quản lý -> cái gì là đúng? Cái gì được làm và không nên làm.

Cần xác định những ai tác động lớn nhất đến văn hóa Doanh nghiệp, từ đó xây dựng, cải tiến văn hóa Doanh nghiệp.

Khi xây dựng văn hóa Doanh nghiệp phải nhận thức đúng đắn về cái phải xây dựng, cái mong muốn, cái đang có… Và cái phải xây dựng nằm ở đâu? Các mức độ thay đổi trong văn hóa Doanh nghiệp là gì?

Nếu không khéo trong việc xây dựng và thực hiện sẽ dẫn đến “sốc văn hóa” dễ gây ra những nguy cơ tiềm ẩn mà chủ doanh nghiệp không lường trước hết được.

Vấn đề ở đây là cần xây dựng ở các “mặt trận” trong doanh nghiệp.

Bước duy trì văn hóa Doanh nghiệp là bước khó nhất, vì trong quá trình vận hành, phải thường xuyên “khám” để tìm ra một số “căn bệnh” gây cản trở việc xây dựng văn hóa và duy trì theo mục tiêu phát triển của Doanh nghiệp. Vòng tuần hoàn của một chu kỳ bao nhiêu là hợp lý? Việc cải tiến văn hóa Doanh nghiệp cần tiền hành qua các bước và chu trình như thế nào? Chủ doanh nghiệp cần có công cụ để đánh giá hiệu quả của sự thay đổi văn hóa Doanh nghiệp.

Công cụ để bắt tay thực hiện là gì? Và chu trình xây dựng, duy trì, cải tiến như thế nào? Hoàng Kim Solutions sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành trong công cuộc xây dựng văn hóa cùng với tất cả các doanh nghiệp.

Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: Lầu 5, 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0906.399.836
Điện thoại: 0906.339.836
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.