Tư vấn xây dựng chính sách nguồn nhân lực

Thu hút và lưu giữ chân nhân tài luôn luôn là nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp. Do đó, chính sách phát triển Nguồn Nhân lực luôn là mấu chốt của vấn đề quan trọng quyết định việc đi hay ở lại của người lao động.

Với tiêu chí cùng thấu hiểu, cảm nhận và sẻ chia khó khăn với khách hàng, Hoàng Kim Solutions tư vấn tham mưu thiết lập chính sách nhân sự:

  • Chính sách, quy chế chi trả lương thời gian, lương kinh doanh, lương năng suất…

  • Xây dựng chính sách lương thưởng, phúc lợi (chính sách đặc biệt riêng của doanh nghiệp).

  • Xây dựng nội quy lao động.

  • Xây dựng chính sách con đường phát triển nghề nghiệp của nhân viên trong doanh nghiệp.

  • Xây dựng chính sách lương theo 3P.

  • Xây dựng hệ thống đánh giá, phát triển nguồn nhân lực theo quy trình chặt chẽ với hệ thống đánh giá KPIs.

  • Xây dựng hệ thống chức danh, sơ đồ tổ chức, đánh giá đúng trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cá nhân và mỗi phòng ban.

Chúng tôi tin rằng, với dịch vụ tư vấn xây dựng chính sách giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, thu hút và lưu giữ nhân tài.

Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: Lầu 5, 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0906.399.836
Điện thoại: 0906.339.836
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.