Tư vấn kế toán và thuế

hoang-ngoc-tuan

Ông Hoàng Ngọc Tuân – Chuyên gia Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

 1. Tư vấn giải đáp những thắc mắc về các loại thuế hiện hành:

– Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế môn bài

 1. Tư vấn về các vấn đề kê khai nộp thuế của doanh nghiệp:
 2. Hướng dẫn kê khai báo cáo thuế hàng tháng
 3. Hoàn chỉnh sổ sách kế toán
 4. Quyết toán năm, kiểm toán
 5. Các trường hợp miễn giảm và hoàn thuế cho doanh nghiệp
 6. Hướng dẫn lập hóa đơn, chứng từ

III.  Tư vấn thực hiện dịch vụ – Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu:

 1. Tư vấn, soạn hồ sơ theo mẫu của cơ quan thuế.
 2. Đứng tên kế toán trưởng, đăng ký các hình thức kế toán.
 3. Tiếp xúc, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 4. Tư vấn và hoàn tất thủ tục mua hóa đơn.
 5. Tư vấn thực hiện dịch vụ – Báo cáo thuế hàng tháng:
 6. Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra
 7. Lập báo cáo thuế hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch hai chiều
 8. In báo cáo thuế (duyệt). Trực tiếp nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế
 9. Lập và nộp báo cáo thống kê
 10. Hoàn chỉnh các loại sổ sách theo quy định hiện hành
 11. Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế
 12. Thường xuyên tư vấn những vấn đề về thuế và các vấn đề liên quan khác
 13. Tư vấn thực hiện dịch vụ – hoàn chỉnh sổ sách kế toán thuế và Quyết toán năm
 14. Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
 15. Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hóa, sản phẩm
 16. Khấu hao tài sản cố định năm. Lập bảng lương
 17. Bảng cân đối tài khoản, số dư tài khoản
 18. Bảng cân đối kế toán. Kết quả kinh doanh tháng/ quý/ năm
 19. Báo cáo lưu chuyển tiền ( trực tiếp – gián tiếp)
 20. Lập báo cáo tài chính cuối năm – Quyết toán thuế TNDN
 21. Kiểm tra lại công tác kê khai thuế, quyết toán của thời gian trước.
 22. Giải quyết vướng mắc phát sinh, rà soát, sắp xếp lại chứng từ lưu trữ tại công ty;
 23. Thực hiện quyết toán, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng
Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: 96 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.144.134
Điện thoại: 01289.825.529
Email: support@hoangkimsolutions.com
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.