Tư vấn đánh giá, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Trong mỗi doanh nghiệp đều có thể tồn tại những sai sót trong quản trị Nguồn Nhân lực, với những lý do:

Môi trường làm việc và chính sách nhân sự chưa phù hợp để giữ nhân viên

 • Bố trí nhân viên không hợp lý
 • Sử dụng không đúng người
 • Không xác định đúng năng lực của nhân viên

Vì đặc điểm của nguồn lực con người:

 • Biết khai thác sẽ tạo ra lợi nhuận
 • Không biết khai thác sẽ gây tốn kém chi phí

Do đó, phải vận dụng nguyên tắc dùng người. Để có Nguồn Nhân lực tốt cho Doanh nghiệp, cần có hoạch định Nguồn Nhân lực:

 • Thu hút
 • Tuyển dụng
 • Tổ chức công việc
 • Đào tạo và kèm cặp
 • Cơ hội phát triển
 • Lương bổng & đãi ngộ
 • Văn hóa Doanh nghiệp
 • Quan hệ làm việc

Để thu hút nhân tài, Doanh nghiệp phải là “Đất lành, chim đậu”. Và vận dụng các phương pháp phân tích năng lực nhân viên, để sử dụng nhân viên “hiệu quả” và trả lương thỏa đáng.

Không những vậy, định kỳ đánh giá để kiểm kê Nguồn Nhân lực bằng các công cụ đánh giá (đánh giá năng lực và thành tích).

Việc duy trì nhân viên thể hiện bằng gìn giữ và phát triển là một chiến lược lâu dài của Doanh nghiệp.

Phát triển Nguồn Nhân lực giúp gì cho Doanh nghiệp? Đó là một câu hỏi lớn và không dễ gì giải đáp được hết.

Đến với Hoàng Kim Solutions, các vấn đề về Nguồn Nhân lực được giải quyết bằng các giải pháp phù hợp nhất với từng Doanh nghiệp cụ thể.

“Đến với nhau chỉ là sự khởi đầu

Làm việc cùng nhau là sự tiến bộ

Giữ được nhau mới là thành công”

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: Lầu 5, 82-84 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0906.399.836
Điện thoại: 0906.339.836
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.