Dịch vụ in Hóa đơn

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quý khách trong việc thực hiện thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính và hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 về việc sử dụng hóa đơn. Công ty HKSolutions gởi đến quý khách dịch vụ đặt in hóa đơn

Bảng giá hóa đơn đặt in tại HKSolutions:

         Loại giấy: giấy Carbonless (03 liên) x 5        50bộ/cuốn

QUY CÁCH IN : KHỔ 20 X 28

03 LIÊN: TRẮNG – HỒNG – XANH

STT

IN 1 MÀU ĐEN IN 1 MÀU XANH

IN NHIỀU MÀU

Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng

Thành tiền

01   1 cuốn 500,000   1 cuốn 600,000   1 cuốn 700,000
02   2 cuốn 800,000   2 cuốn 900,000   2 cuốn 1000,000
03   3 cuốn 1000,000   3 cuốn 1300,000   3 cuốn 1,500,000
04   4 cuốn 1200,000   4 cuốn 1,800,000   4 cuốn 2,400,000
05   5 cuốn 1.800,000   5 cuốn 2,200,000   5 cuốn 2,650,000
06   10 cuốn 3.200.000   10 cuốn 3.600.000   10 cuốn 3.900.000
07 11 -15 cuốn 3.590.000 -4.100.000 11 -15 cuốn 3.990.000 -4.400.000 11 -15 cuốn 4.200.000 -4.800.000
08 16 cuốn 4,260,000 16 cuốn 4,572,000 16 cuốn 4,972,000
09 30 cuốn 6,750,000 30 cuốn 6,050,000 30 cuốn 6,950,000
10 40 cuốn 7,720,000 40 cuốn 8,000,000 40 cuốn 9,000,000
11 50 cuốn 8,750,000 50 cuốn 10,000,000 50 cuốn 12,000,000
12 60 cuốn 9,600,000 60 cuốn 12,900,000 60 cuốn 14,900,000
13 70 cuốn 10,350,000 70 cuốn 14,700,000 70 cuốn 15,700,000
14 80 cuốn 12,000,000 80 cuốn 15,480,000 80 cuốn 17,480,000
15 90 cuốn 13,550,000 90 cuốn 17,270,000 90 cuốn 19,270,000
16 100 cuốn 15,000,000 100 cuốn 19,800,000 100 cuốn 21,800,000
17  >101 >16,999,000  >101 >21,595,000  >101 >23,595,000
Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: 96 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.144.134
Điện thoại: 01289.825.529
Email: support@hoangkimsolutions.com
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.