Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách quyết toán

Hoang Ngoc Tuan DK DN

Ông Hoàng Ngọc Tuân – Chuyên gia Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

Hoàn chỉnh sổ sách và Quyết toán thuế năm là công việc không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. HKSolutions thực hiện, theo dõi, và hoàn tất cho quý doanh nghiệp các thủ tục về thuế và thiết lập các sổ sách kế toán một cách đầy đủ, chặt chẽ, chính xác và kịp thời. HKSolutions mang sự hợp tác tin cậy, sự tận tụy chia sẻ  những kinh nghiệm hữu ích về kế toán – Thuế và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dịch vụ hoàn chỉnh sổ sách kế toán – báo cáo tài chính và quyết toán thuế
Hệ thống sổ sách kế toán  là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ kế toán, phản ánh thực tế tình hình họat động kinh doanh của doanh nghiệp. Quyết toán thuế năm là phần quyết định số thuế phải nộp cho cơ quan thuế, báo cáo kết quả kinh doanh lãi – lỗ trong một năm của doanh nghiệp.Vì vậy doanh nghiệp cần tìm một công ty kế toán dịch vụ có tư cách pháp nhân và kế toán trưởng có trình độ, năng lực để chịu trách nhiệm giải trình về việc hạch toán sổ sách kế toán và quyết toán thuế năm với cơ quan thuế khi doanh nghiệp được cơ quan thuế quyết toán.
Công việc hoàn chỉnh sổ sách kế toán
Hạch toán và hoàn chỉnh sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán HKSolutions, bao gồm các lọai sổ sách kế toán sau:
–  Sổ nhật ký chung, số cái chi tiết các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết nợ phải thu – phải trả…
–  Bảng khấu hao tài sản cố định, phiếu thu – chi, bảng nhập – xuất tồn hàng hóa, vật tư, sản phẩm..
–  Lập bảng lương hàng tháng và soạn hợp đồng lao động cho nhân viên theo bảng lương.

Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: 96 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.144.134
Điện thoại: 01289.825.529
Email: support@hoangkimsolutions.com
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.