Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hoang Ngoc Tuan DK DN

  1. ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thành lập công ty cổ phần

Đăng ký thành lập công ty hợp danh

  1. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty TNHH hai thành viên.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần.

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh.

  1. ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hoang Kim Solutions
Địa chỉ: 96 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0909.144.134
Điện thoại: 01289.825.529
Email: support@hoangkimsolutions.com
Tối ưu tiềm năng doanh nghiệp
Hoang Kim Solutions chuyên cung ứng các dịch vụ giải pháp về nhân sự, tài chính, thuế và kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.